۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

روسای پیشین

فاطمه داداشیان
جعفر باقری نژاد
محمدعلی صنیعی منفرد
فریبرز موسوی مدنی
مهدی برقی
محمدرضا کیوان پور
جعفر باقری نژاد 

 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/18
تعداد بازدید:
2158
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.