۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
شوراها و کارگروه های تخصصی

شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
اعضا هیات علمی  سمت
دکتر نوشین ریاحی  معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر فریبرز موسوی مدنی  معاون اجرایی و پژوهشی
دکتر محمد رضا کیوان پور  مدیر گروه مهندسی کامپیوتر 
دکتر میلاد مهری سوخته  مدیر گروه مهندسی برق 
دکتر جعفر باقری نژاد مدیر گروه مهندسی صنایع 
 دکتر فرزانه اجاق نژاد  مدیر گروه مهندسی مکانیک - مدیر گروه مهندسی صنایع
  
شورای پژوهشی
اعضا هیات علمی  سمت
دکتر جعفر باقری نژاد
ریاست دانشکده
دکتر نگین مفتونی  معاون پژوهشی و بین الملل
 دکتر هاشمی نژاد معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر نوشین ریاحی هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر 
دکتر فاطمه احمدی بویاغچی هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتر محمدعلی صنیعی منفرد
هیات علمی گروه مهندسی صنایع
  
شورای دانشکده
اعضا هیات علمی  سمت
 دکتر جعفر باقری نژادریاست دانشکده 
دکتر نوشین ریاحی معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر فریبرز موسوی مدنی  معاون اجرایی و پژوهشی 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/17
تعداد بازدید:
703
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.