۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
خبر فوری /
مجموعه تصاویر
آزمایشگاه عمران
1396/10/24

  • آزمایشگاه عمرانآزمایشگاه عمران
   آزمایشگاه عمران
  • آزمایشگاه عمرانآزمایشگاه عمران
   آزمایشگاه عمران
  • آزمایشگاه عمرانآزمایشگاه عمران
   آزمایشگاه عمران
  دانشگاه الزهرا
   تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
  تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
   engineering[at]alzahra.ac.ir
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.