جمعه 03 آذر 1396
جستجوی اخبار
اخبار دانشکده
20

تالیف كتاب "مکان یابی حداکثر پوشش دینامیک: تعاریف، مفاهیم، مدل های تحلیلی، روش های حل و کاربردها"

تالیف كتاب "مکان یابی حداکثر پوشش دینامیک: تعاریف، مفاهیم، مدل های تحلیلی، روش های حل و کاربردها"

تعیین بهترین مکان برای ارائه خدمت یا عرضه محصول از اساسی ترین مراحل برنامه ریزی تسهیلات برای سرویس دهی به مشتریان است. از این رو مکان یابی حوزه وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. مسائل مکان یابی ، مسائلی هستند که بر اساس عوامل و متغیر های موثر ، محل ونحوه استقرار بهینه تسهیلات را مشخص می کنند. مسئله مکان یابی پوششی با درنظر گرفتن یک یا چند هدف، به دنبال پوشش زیر مجموعه ای از تقاضا ها است. گاهی پوشش تمامی تقاضاها عملی یا به صرفه نیست. از این رو مسئله بصورت حداکثر پوشش مطرح می شود، که هدف آن یافتن حداکثر تقاضایی است که می تواند در فاصله یا زمان معینی با تعداد مشخصی از تسهیلات سرویس بگیرد. این کتاب با تحلیل مدل های مکان یابی ، بر مدل مکان یابی حداکثر پوشش دینامیک متمرکز می شود ودر پنج فصل سازماندهی شده است:

فصل اول به تعریف واژگان پایه ای ، مفاهیم ، کلیات وانواع مسائل مکان یابی و مکان یابی استاتیک ودینامیک می پردازد. فصل دوم، مسئله مکان یابی پوششی را بعنوان مسئله استاتیک مورد بحث  قرار می دهد وبا مرور جامع ادبیات مرتبط، بر مسئله مکان یابی حداکثر پوشش متمرکز می شود. فصل سوم، مسائل مکان یابی حداکثر پوشش دینامیک و محدودیت ظرفیت تسهیلات در مسائل پوششی را تشریح می کند. در فصل چهارم توسعه ای برمدل  مکان یابی حداکثر پوشش دینامیک با درنظر گرفتن ظرفیت تسهیلات ارائه می شود. در این فصل مدل های ریاضی و محدودیت های وابسته تشریح می شوند. فصل پنجم ، روش های حل مسائل حداکثر پوشش را بیان می دارد وبا تولید مسائل نمونه بطور تصادفی، بکمک روش های: دقیق، ابتکاری تپه نوردی و فراابتکاری ژنتیک وزنبورها به حل آنها می پردازد.

این کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد وپژوهشگران و کارشناسان علاقه مند به مباحث مکان یابی می تواند مرجع مناسبی باشد.تعداد مشاهده خبر: (482)
کد خبر: 71
  • تالیف كتاب "مکان یابی حداکثر پوشش دینامیک: تعاریف، مفاهیم، مدل های تحلیلی، روش های حل و کاربردها"

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: