چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396
جستجوی اخبار
اخبار دانشکده
17
ارزیابی ریسک کیفی برای محصولات با ویژگی های همبسته ی جداگانه با حضور سركار خانم دکتر Mali Abdollahian
چکیده:
16
کتاب "فرآیند های احتمالی و کاربردش در قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات"
چکیده: کتاب "فرآیند های احتمالی و کاربردش در قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات" تالیف پرفسور توشیو ناکاگاوا ترجمه دکتر محمد علی صنیعی منفرد توسط موسسه انتشاراتی دانشگاه صنعتی شریف بررسی و برای چاپ مورد تایید قرار گرفت. انتشار این کتاب در حال حاضر در دست اقدام می باشد. نسخه پی دی اف این کتاب در سایت "بوک زی زی" زیر عنوان نام نویسنده یا مترجم قابل دسترسی ا... ادامه »
16
کتاب "مدل های ضربه و آسیب در نظریه قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات"
چکیده: کتاب "مدل های ضربه و آسیب در نظریه قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات" تالیف پرفسور توشیو ناکاگاوا ترجمه دکتر محمد علی صنیعی منفرد و مهندس الهه نادری در مراحل آماده سازی برای انتشار می باشد