..:: صفحه اصلي ::..
چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396
افتتاحیه سومین کنفرانس بین المللی انرژی خورشیدی
حضور پر رنگ دانشجویان دانشکده فنی
ایده های نو در دانشکده فنی
طرح نیروگاه خورشیدی دانشکده
  • افتتاحیه سومین کنفرانس بین المللی انرژی خورشیدی
  • حضور پر رنگ دانشجویان دانشکده فنی
  • ایده های نو در دانشکده فنی
  • طرح نیروگاه خورشیدی دانشکده
New Page 1
فراخوان کنفرانس ها
آرشیو اخبار
انجمن ها
فرم ها
مجموعه تصاویر
فرآيندها - تقويم آموزشي
دوره ها و كارگاه ها
 نشريات
نظرات و پيشنهادات
منشور اخلاقی
 نيروگاه خورشيدي
اطلاعيه ها
ارزیابی ریسک کیفی برای محصولات با ویژگی های همبسته ی جداگانه با حضور سركار خانم دکتر Mali Abdollahian ارزیابی ریسک کیفی برای محصولات با ویژگی های همبسته ی جداگانه با حضور سركار خانم دکتر Mali Abdollahianکتاب "فرآیند های احتمالی و کاربردش در قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات" کتاب "فرآیند های احتمالی و کاربردش در قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات"
کتاب "فرآیند های احتمالی و کاربردش در قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات" تالیف پرفسور توشیو ناکاگاوا ترجمه دکتر محمد علی صنیعی منفرد توسط موسسه انتشا...


کتاب "مدل های ضربه و آسیب در نظریه قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات" کتاب "مدل های ضربه و آسیب در نظریه قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات"
کتاب "مدل های ضربه و آسیب در نظریه قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات" تالیف پرفسور توشیو ناکاگاوا ترجمه دکتر محمد علی صنیعی منفرد و مهندس الهه نادری ...


اخبار

برنامه زمان بندی خدمات آموزشی نيم سال دوم 95-96


 
اطلاعيه مهم گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر