..:: گروه هاي آموزشي » مهندسی مکانیک » معرفی گروه ::..
جمعه 31 شهريور 1396
معرفی گروه مهندسی مکانیکگروه مهندسی مکانیک فعالیت خود را از بهمن 1390 با اخذ مجوز رشته سیستمهای انرژی - گرایش تکنولوژیهای انرژی در مقطع ارشد آغاز نمود. با توجه به اهمیت انرژی و به منظور تقویت مقطع ارشد از بهمن 1392 رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات در مقطع کارشناسی راه اندازی گردید.