چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396
New Page 1
فراخوان کنفرانس ها
آرشیو اخبار
انجمن ها
فرم ها
مجموعه تصاویر
فرآيندها - تقويم آموزشي
دوره ها و كارگاه ها
 نشريات
نظرات و پيشنهادات
منشور اخلاقی
 نيروگاه خورشيدي
فراخوان کنفرانس هاعنــــــــــوان
 آدرس سایت
تصویـــــــــر  پوستر
 چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
 http://iscisc2017.shirazu.ac.ir
 

 12th IEEE International Conference on
Networking, Architecture and Storage - NAS 2017
 http://www.nas-conference.org/NAS-2017/cfp.html
 

 KDD bigdas 2017  http://bigdas.org

 
The 2nd International Conference on Artificial Intelligence and Robots - AIR 2017   
 DMIN'17, the 2017 International Conference on Data Mining
http://dmin-2017.international-conference-on-data-mining.com   
 INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL SCIENCE http://www.iccs-meeting.org 


CICLing: International Conference on
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing

http://www.cicling.org 
 
 Federated Conferece on computer Scince &  Information Systems
http://fedcsis.org   

 همايش شهر هوشمند و اينترنت اشياء http://sciot2017.um.ac.ir