يکشنبه 07 خرداد 1396
New Page 1
فراخوان کنفرانس ها
آرشیو اخبار
انجمن ها
فرم ها
مجموعه تصاویر
فرآيندها - تقويم آموزشي
دوره ها و كارگاه ها
 نشريات
نظرات و پيشنهادات
منشور اخلاقی
 نيروگاه خورشيدي
فراخوان کنفرانس هاعنــــــــــوان
 آدرس سایت
تصویـــــــــر  پوستر
7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering  - ICCKE 2017  http://iccke2017.um.ac.ir/index.php  

 7th IPM International Conference on 
Fundamentals of Software Engineering - FSEN 2017 
http://cs.ipm.ac.ir   

 دومین کنفرانس بین المللی مهنسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
http://c-it.ir/fa  

 The annual IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence - ICTAI
 http://ictai2017.org/index.htm
 

 KDD bigdas 2017  http://bigdas.org