..:: پژوهش » زمان دفاعیه ها ::..
چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396
New Page 1
فراخوان کنفرانس ها
آرشیو اخبار
انجمن ها
فرم ها
مجموعه تصاویر
فرآيندها - تقويم آموزشي
دوره ها و كارگاه ها
 نشريات
نظرات و پيشنهادات
منشور اخلاقی
 نيروگاه خورشيدي
زمان دفاعیه ها

 

عنوان  دانشجو   مقطع تاریخ دفاع  ساعت راهنما
مشاور
داور
               حسنا روحاني ارشد 95/11/11 17:00اطهر باقري نسب ارشد 95/11/11 15:00      
  زهرا اماني نژاد رشد 95/11/11 17:00      
   مهناز عباس شبيهي ارشد 95/11/11 12:30       
               
               

 

 

عنوان  دانشجو   مقطع تاریخ دفاع ساعت  راهنما
مشاور
داور
             مينا اكبري  ارشد  95/6/27   10-12
 

 

 
               
               
               
               
               

 

عنوان       دانشجو      مقطع تاریخ دفاع ساعت  راهنما
مشاور
داور
  مريم كريمي آهنگراني ارشد  95/6/28  8-10
 

 

 
  آرزو سلطاني  ارشد  95/6/29  17-19       
  سعيده يارمحمدلو  ارشد  95/6/28  15-17       
               مهسا احمدي نژاد ارشد  95/6/28  17-19       
               زهرا مدانلو جويبار ارشد  95/6/29  15-17       
               ندا اكبري ارشد  95/6/28  14-16