..:: پژوهش » زمان دفاعیه ها ::..
چهارشنبه 04 مرداد 1396
New Page 1
فراخوان کنفرانس ها
آرشیو اخبار
انجمن ها
فرم ها
مجموعه تصاویر
فرآيندها - تقويم آموزشي
دوره ها و كارگاه ها
 نشريات
نظرات و پيشنهادات
منشور اخلاقی
 نيروگاه خورشيدي
زمان دفاعیه ها

 

عنوان  دانشجو  تاریخ دفاع  ساعت راهنما
               زهرا شايسته مقدم
95/6/29 
17-19 
 
  حديثه شيرين خواه  95/6/29  15-17   
         
         
         
         

 

 

عنوان  دانشجو  تاریخ دفاع ساعت  راهنما
             مينا اكبري  95/6/27   10-12
 
         
         
         
         
         

 

عنوان    دانشجو  تاریخ دفاع ساعت  راهنما
  مريم كريمي آهنگراني 95/6/28  8-10
 
  آرزو سلطاني  95/6/29  17-19   
  سعيده يارمحمدلو  95/6/28  15-17   
               مهسا احمدي نژاد 95/6/28  17-19   
               زهرا مدانلو جويبار 95/6/29  15-17   
               ندا اكبري 95/6/28  14-16