..:: صفحه اصلي » فرم ها ::..
يکشنبه 07 خرداد 1396
New Page 1
فراخوان کنفرانس ها
آرشیو اخبار
انجمن ها
فرم ها
مجموعه تصاویر
فرآيندها - تقويم آموزشي
دوره ها و كارگاه ها
 نشريات
نظرات و پيشنهادات
منشور اخلاقی
 نيروگاه خورشيدي
  
فرم ها

 
ردیف                            عنــــــــــوان                       
1 فرم انتخاب استاد درس پروژه پاياني دانشجويان مقطع كارشناسي
 2 فرم انتخاب استاد درس كارآموزي دانشجويان مقطع كارشناسي
 3 فرم انتخاب استاد درس سمينار دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد
 4
فرم هاي آموزشي كارشناسي دانشگاه

(ادعای دانش آموختگی - استشهاد محلی - تعهد محضری - تقاضای دریافت دانشنامه - درخواست صدور کارت دانشجویی - درخواست صدور کارت دانشجویی المثنی)
 5 فرم هاي مورد نياز تحصيلات تكميلي - ارشد
 6 فرم هاي مورد نياز تحصيلات تكميلي - دكتري
 7 فرم هاي مورد نياز اساتيد
 8

فرم ارزشیابی استاد راهنما از پیشرفت کار پایان نامه کارشناسی ارشد

(گروه کامپیوتر)
 9 راهنماي نگارش پايان نامه
 10 فرم الگوی چکیده پایان نامه / رساله 
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20