۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي_فنی مهندسیمنو اصلي_فنی مهندسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجویی و فرهنگی</span>دانشجویی و فرهنگی
آشنايي با انجمن‏هاي علمي‏ دانشجويي
انجمن علمی، دانشجویی مهندسی IT
انجمن علمی، دانشجویی مهندسی نرم افزار
انجمن علمی، دانشجویی مهندسی برق
انجمن علمی، دانشجویی مهندسی مکانیک
انجمن علمی، دانشجویی مهندسی صنایع
انجمن علمی، دانشجویی مهندسی عمران
انجمن IEEE
فرم های امور دانشجویی
دانشجوی نمونه
آئین نامه های فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
گروه مهندسی کامپیوتر
گروه مهندسی برق
گروه مهندسی عمران
گروه مهندسی مکانیک
گروه مهندسی صنایع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
اعضاي هيات علمي
اساتید بازنشسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
ارتباط مستقيم با رياست دانشكده
ارسال نظرات، انتقادات و پيشنهادات
کارشناسان دانشکده
Collapse منو دومنو دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
تاريخچه
افتخارات اعضای هیات علمی
چشم انداز و اهداف
نمودار سازماني
معاونين و مديران
شوراها و كارگاه هاي تخصصي
رشته ها و مقاطع تحصيلي
منشور اخلاقي
برنامه راهبردي و عملياتي
ارتباط با رياست دانشكده
ارتباط با دانشكده
روساي پيشين
مجموعه تصاوير
مجموعه صوت
آئین نامه های فرهنگی
افتخارات دانشجویان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
معاون آموزشي
راهنماي آموزشي جديدالورود
اخبار و اطلاعیه های آموزش
اخبار و اطلاعيه هاي استعداد درخشان
وظايف آموزش
آيين نامه آموزشي كارشناسي
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد
آيين نامه آموزشي دكتري
آيين نامه امتحانات
فرم هاي كارشناسي
فرم هاي كارشناسي ارشد
فرم هاي دكتري
فرم های داخلی دانشکده
اخبار دفاعيه ها
فرآیندهای تحصیلات تکمیلی
فرآیندهای کارشاسی
استعدادهای درخشان
Collapse امور پژوهشي و اجراييامور پژوهشي و اجرايي
معاون پژوهشي و اجرايي
نشريات
پژوهشگران برتر
آيين نامه ها و فرم هاي پژوهشي
اعتبارهاي پژوهشي (گرنت)
هسته پژوهش
فهرست نشريات علمي معتبر و نامعتبر
آثار و تالیفات اساتید و کارمندان
طرح هاي پژوهشي مصوب اعضاء هيات علمي
فایل های آموزشی پژوهشی
ارتباط با صنعت
طرح های پسا دکتری
کرسی های ترویجی، نظریه پردازی، نقد و نوآوری
اخبار پژوهش
آیین نامه های فرهنگی
چکیده ی مقالات اساتید دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اجرايي و فرهنگي</span>امور اجرايي و فرهنگي
معاون اجرايي
انجمن علمي، دانشجويي مهندسي مكانيك
فرم ها
Collapse منو گروه کامپیوترمنو گروه کامپیوتر
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه کلاسها
برنامه امتحانات
اعضای هیات علمی
برنامه هفتگي اساتيد
سرفصل دروس
برنامه 8 ترم گروه
طرح درس
Collapse منو گروه برقمنو گروه برق
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه کلاسها
برنامه امتحانات
اعضای هیات علمی
برنامه هفتگي اساتيد
سرفصل دروس
برنامه 8 ترم گروه
طرح درس
Collapse منو گروه مهندسی عمرانمنو گروه مهندسی عمران
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه کلاسها
برنامه امتحانات
اعضای هیات علمی
برنامه هفتگي اساتيد
سرفصل دروس
برنامه 8 ترم گروه
طرح درس
Collapse منو گروه مهندسی مکانیکمنو گروه مهندسی مکانیک
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه کلاسها
برنامه امتحانات
اعضای هیات علمی
برنامه هفتگي اساتيد
سرفصل دروس
برنامه 8 ترم گروه
طرح درس
Collapse منو گروه مهندسی صنایعمنو گروه مهندسی صنایع
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه کلاسها
برنامه امتحانات
اعضای هیات علمی
برنامه هفتگي اساتيد
سرفصل دروس
برنامه 8 ترم گروه
طرح درس
Collapse انجمنIEEEانجمنIEEE
معرفی
نشریه
افتخارات
فعالیت ها
اطلاعیه
اخبار
نحوه عضویت
تماس با ما
Collapse انجمن مکانیکانجمن مکانیک
معرفی
نشریه
افتخارات
فعالیت ها
اطلاعیه
اخبار
نحوه عضویت
تماس با ما
Collapse انجمن عمرانانجمن عمران
معرفی
نشریه
افتخارات
فعالیت ها
اطلاعیه
اخبار
نحوه عضویت
تماس با ما
Collapse انجمن صنایعانجمن صنایع
معرفی
نشریه
افتخارات
فعالیت ها
اطلاعیه
اخبار
نحوه عضویت
تماس با ما
Collapse انجمن برقانجمن برق
معرفی
نشریه
افتخارات
فعالیت ها
اطلاعیه
اخبار
نحوه عضویت
تماس با ما
Collapse انجمنITانجمنIT
معرفی
نشریه
افتخارات
فعالیت ها
اطلاعیه
اخبار
نحوه عضویت
تماس با ما
Collapse انجمن کامپیوترانجمن کامپیوتر
معرفی
نشریه
افتخارات
فعالیت ها
اطلاعیه
اخبار
نحوه عضویت
تماس با مادانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.