۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
انتصاب جناب آقاي دكتر باقري نژاد به عنوان عضو شوراي ايمني، سلامت و محيط زيست (HSE) دانشگاه الزهرا
1396/11/29
ليست دفاعيه هاي بهمن ماه 1396
1396/11/17
مصاحبه با دكتر صنيعي منفرد
1396/10/13
بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي
1396/09/26
خبر فوری /
مجموعه تصاویر
سالن كنفرانس
1396/10/30
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.