۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت
سال 1396
1396/10/13

    دانشگاه الزهرا
     تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
    تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
     engineering[at]alzahra.ac.ir
    تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.