۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت
امكانات مركز IT دانشكده
 
 
جهت مشاهده امكانات مركز IT دانشكده به بخش "امكانات" و سپس "مركز IT دانشكده" به آدرس :
 
 http://engineering.alzahra.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=14229&tempname=engIT&sub=12&methodName=ShowModuleContent&epageId=10640
 
مراجعه فرماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1397/07/23
تعداد بازدید:
131
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.