۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر
ايجاد پست الكترونيكي جهت ارتباط با رياست محترم دانشكده

به اطلاع دانشجويان عزيز و اساتيد گرامي مي رساند پست هاي الكترونيكي تفكيك شده ي زير جهت ارتباط با رياست محترم دانشكده آماده استفاده به منظور ارسال پيشنهادات، ايده ها، انتقادات و ... مي باشد.
بديهي است ايده ها و پيشنهادات ارسالي از سوي كميته مربوطه بررسي و صاحبان ايده هاي قابل اجرا معرفي و به نحو مقتضي از آنها تقدير به عمل خواهد آمد.


ارتباط دانشجويان با رياست دانشكده         Studideas@Alzahra.ac.ir  
ارتباط اساتيد با رياست دانشكده               Profideas@Alzahra.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1396/08/23
تعداد بازدید:
93
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.