۱۳۹۷ سه شنبه ۲۶ تير
فراخوان كنفرانس ها
 
 
كنفرانس هاي گروه مهندسي كامپيوتر
 
      8th International Conference on      
       Computer and Knowledge Engineering - ICCKE 2018       
        http://iccke.um.ac.ir        
  

 
   
  
 
 
كنفرانس هاي گروه مهندسي مكانيك 
 
             ششمین کنفرانس اروپایی سیستم‌های انرژی تجدید پذیر   
              VI. European conference on renewable energy systems         
http://www.ewres.info  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوازدهمين كنفرانس بين المللي انرژي ايران  فراخوان-مقالات-http://irannec.com/111

 هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران  http://fcci-2018.conf.sharif.edu  
 پنجمین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم  http://www.ffhmt.ir/fa  
   
   
  
 
 
 كنفرانس هاي مهندسي عمران
 
 دهمین کنفرانس ملی بتن ایران http://concreteday.ir 
 هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران  http://conf.sku.ac.ir/17hydro             
 سیزدهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي (ICOPMAS 2018)  https://icopmas.pmo.ir/fa/pages/default.aspx        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1397/03/12
تعداد بازدید:
228
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.