۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
برگزاری امتحانات در دانشکده
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1398/04/15
تعداد بازدید:
57
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.