۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر
اعضای هیات علمی
 اسامی اعضای هیات علمیداخلی  ایمیل تخصصپرتال شخصی تصویر 
نوشین ریاحی 2159nriahi@alzahra.ac.ir پردازش و شناسایی گفتار، پردازش هوشمند متن، پردازش سیگنالهای پزشکی ورود  
 محمدرضا کیوانپور2150 keyvanpour@alzahra.ac.ir  ورود 
بهروز قلی زاده2154  gholizad@alzahra.ac.i ورود  
 فریبرز موسوی مدنی 2160farmous@hotmail.com ورود  
رضا عزمی2173  azmi_ra@yahoo.com  ورود 
مهران شرقی 2153 msharghi@alzahra.ac.ir  ورود 
وجیه ثابتی 
 2143 
  ورود  
محمد حسین هاشمی نژاد 2177
 smh.hasheminejad@Alzahra.ac.irمهندسی نرم افزار، معماری نرم افزار، آزمون نرم افزار، الگوریتم های تکاملی و هوش تجاری  ورود 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/21
تعداد بازدید:
1095
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.