۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
برنامه هفتگي اساتيد
جعفر باقری نژاد  مشاهده برنامه هفتگی
محمد علی صنیعی منفرد
   مشاهده برنامه هفتگی
رضا سمیع زاده   مشاهده برنامه هفتگی
پرویز فتاحی   مشاهده برنامه هفتگی
مهدی سیف برقی   مشاهده برنامه هفتگی
حمیده دانش کاظمی  مشاهده برنامه هفتگی 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/22
تعداد بازدید:
641
گروه صنایع
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.