۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
برنامه هفتگي اساتيد
حنیفه ایمانیان  مشاهده برنامه هفتگی
زهرا پاچناری  مشاهده برنامه هفتگی
فرزانه اجاق نژاد  مشاهده برنامه هفتگی
مهراله رخشانی مهر  مشاهده برنامه هفتگی
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/22
تعداد بازدید:
675
گروه مهندسی عمران
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.