۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر
چکیده ی مقالات اساتید دانشکده
چکیده ی مقالات اساتید گروه مهندسی کامپیوتر
 محمد حسین هاشمی نژاد دانلود
فریبرز موسوی مدنی دانلود
   
   
چکیده ی مقالات اساتید گروه مهندسی مکانیک
 محمد حسین هاشمی نژاد دانلود
   
   
چکیده ی مقالات اساتید گروه مهندسی برق
 محمد حسین هاشمی نژاد دانلود
  
   
   
چکیده ی مقالات اساتید گروه مهندسی صنایع
 محمد حسین هاشمی نژاد دانلود
  
   
   
چکیده ی مقالات اساتید گروه مهندسی عمران
 محمد حسین هاشمی نژاد دانلود

 
   
   
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/30
تعداد بازدید:
107
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.