رياست دانشكده
 
جعفر باقري نژاد
مرتبه: دانشيار
شماره تماس مستقيم:
شماره فاكس: 88617537
داخلي: 2178
پست الكترونيكي: jbagheri@alzahra.ac.ir 
 
• آدرس ايميل جهت مكاتبه ي اساتيد: profideas@alzahra.ac.ir
• آدرس ايميل جهت مكاتبه ي پرسنل اداري: emplideas@alzahra.ac.ir
• آدرس ايميل جهت مكاتبه ي دانشجويان: studideas@alzahra.ac.ir 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/12
تعداد بازدید:
1159
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.