انتخاب مجدد مقاله خانم دکتر احمدی بویاغچی به عنوان مقاله پراستناد
1397/01/27
گزارش برگزاری سخنرانی دکتر شفیعا در دانشکده فنی مهندسی
1396/12/26
گزارش کارگاه آموزشی آشنایی با مدیریت آنلاین مراجع و بانک های اطلاعاتی در دانشککده فنی مهندسی دانشگاه الزهرا
1396/12/26
روز مهندس در دانشگاه الزهرا
1396/12/14
جشنواره "نشان فني دانشكده فني و مهندسي دانشگاه الزهرا(س)"
1396/12/07
انتصاب جناب آقاي دكتر باقري نژاد به عنوان عضو شوراي ايمني، سلامت و محيط زيست (HSE) دانشگاه الزهرا
1396/11/29
خبر فوری /
مجموعه تصاویر
سالن كنفرانس
1396/10/30
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.